Oferta

I. Doradztwo podatkowe 
 • sporządzanie opinii oraz udzielanie porad z zakresu prawa podatkowego;
 • reprezentacja Podatników przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi oraz NSA;
 • występowanie w imieniu Podatników o indywidualne interpretacje podatkowe;  
 • analiza umów pod kątem prawa podatkowego;
 • audyt podatkowy (analiza oraz ocena dokumentacji i ksiąg podatkowych);
 • opracowywanie dokumentacji podatkowej cen transferowych
II. Usługi księgowe
 • prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych;
 • obsługa kadrowo -  płacowa 
 • rozliczenia z ZUS
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych 

II. Usługi prawne

1. Na rzecz podmiotów gospodarczych Kancelaria świadczy w szczególności usługi w zakresie:

 • rejestracji, przekształcania i likwidacji podmiotów gospodarczych (jak również ich przedstawicielstw i oddziałów);
 • opracowywania statutów, regulaminów, umów, dokumentacji kadrowej i innych dokumentów wewnętrznych;
 • sporządzania i opiniowania umów;
 • reprezentacji przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi, administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym 
 • reprezentacji i podejmowania czynności w postępowaniach egzekucyjnych, upadłościowych i naprawczych;
 • szeroko pojętego dochodzenia wierzytelności i obrony interesów klientów;
 • bieżącej obsługi prawnej i doradztwa w procesie decyzyjnym 
 • opracowywanie dokumentacji podatkowej cen transferowych (Kancelaria specjalizuje się w tym zagadnieniu jako jedna z nielicznych w regionie);

2. Na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • udzielania porad i opinii prawnych (w tym drogą internetową: e-usługi),
 • sporządzania i opiniowania pism i umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów klienta;
 • reprezentacji przed sądami i organami administracji obu instancji oraz przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sadem Administracyjnym.

Na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej kancelaria świadczy w szczególności usługi:

 • dochodzenie wszelkiego rodzaju wierzytelności (sprawy o zapłatę), w tym odszkodowań (w szczególności od ubezpieczycieli, z możliwością reprezentacji klienta już na etapie likwidacji szkody);
 • dotyczących nieruchomości (w szczególności: spraw wieczystoksięgowych, zasiedzenia i zniesienia współwłasności),
 • rodzinnych (w szczególności rozwody i separacje, sprawy o alimenty, podziały majątku)
 • spadkowych (między innymi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku);
 • pracowniczych (dochodzenie wynagrodzeń za pracę, w tym wynagrodzenia za nadgodziny, sprawy o przywrócenie do pracy, uzyskiwanie odszkodowań związanych z wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy, sprawy dotyczące mobbingu, odszkodowań związanych z wypadkami przy pracy, jak również zagadnień związanych z zakazem konkurencji).

WSTECZ

Aktualności

17-02-2017Nasza sprawa przed Sądem Najwyższym

Prowadzona przez nas sprawa została rozpoznana przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego nabierając mocy zasady prawnej. 

więcej...
21-07-2014Poszkodowani przez Royal i KUK - ciąg dalszy

Zapraszamy do przeczytania artykułu w "Gazecie Prawnej" z 16 lipca 2014 r.

więcej...

Szybki kontakt

Bujko Załęska & Załęska
radcy prawni - doradcy podatkowi
10-513 Olsztyn,
ul. Wilczyńskiego 25B, lokal U-11
tel. 89 616 11 12, 530 256 146

 


phone 89 616-11-12 530-256-146   mail kancelaria@kancelaria-bzz.pl